HISTORIA:

     Chór Alla camera powstał w styczniu 1987 roku, zaś działalność koncertową zapoczątkował w marcu tego samego roku. Jest chórem mieszanym, w którym śpiewają uczniowie grudziądzkich szkół średnich, studenci, oraz osoby pracujące. Pomysłodawcą i założycielką chóru była Anna Janosz – wieloletni dyrygent zespołu. Opiekę nad chórem sprawuje Centrum Kultury Teatr, a także Urząd Miejski w Grudziądzu. Alla camera od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego nieprzerwanie czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Jest pomysłodawcą i gospodarzem koncertów, które na stałe weszły w kalendarz kulturalny Grudziądza, m. in.: Koncertu Noworocznego, Koncertu Wielkopostnego, czy Wieczoru Kolęd. Chór uczestniczy również w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował m.in.: we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Czechach, Bułgarii, w Chorwacji i na Litwie. W repertuarze zespołu znajduje się wiele utworów polskiej i zagranicznej muzyki chóralnej. Wychodząc od muzyki sakralnej a cappella, dzieła kantatowo - oratoryjne, poprzez artystyczne opracowania pieśni ludowych, utwory jazzowe, gospel, po opracowania utworów rozrywkowych.
       Od stycznia 2014 roku dyrygentem chóru jest Mateusz Iwanowski, długoletni chórzysta, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Poznaniu.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now